toplogo
topphoto

Om oss

Aketun Fisk er en liten familiebedrift i Fyresdal kommune i Telemark. Her produseres fiskeprodukter av høy kvalitet basert på lokale fornybare naturressurser. Spesialiteten er foredling av selvfanget sik, ørret og røye, mens noe innkjøpt bl.a. gjedde, ørret og ål utvider varesortimentet....

 

 

Produkter

- Sikkaviar
- Ørret fersk
- Røye varmrøkt
- Tomatsik
- Sikkaker
- Gjeddekaker
- Ål varmrøkt filet
- Ørret kaldrøkt i
- skiver
- Røye fersk

     

Fritid, rekreasjon og jakt

Fyresdal kommune ligger ved foten av Hardangervidda, og i Vestheiene disponerer Aketun gård om lag 10000 mål skog- og fjellterreng, godt egnet til jakt, fiske og friluftsliv. Den gamle støylsplassen Kultrane kan anbefales som utgangspunkt for jakt både på fugl og storvilt...

 

Messer og representasjon

Det meste av fiskeproduktene fra Aketun fisk, går i dag til hoteller, restauranter og spesialbutikker. Det har likevel alltid vært et mål for familiebedriften å også nå ut til en bredere kundegruppe. I høysesongen blir derfor mye av produksjonen solgt i egen gårdsbutikk...

 

- Til toppen -

Aketun Fisk - Fardal - 3870 Fyresdal - Telefon: 35 04 21 37 - Faks: 35 04 24 17 - Email: post@aketunfisk.no

www.dgs-as.no