toplogo
topphoto

Om oss

Aketun Fisk er en liten familiebedrift i Fyresdal kommune i Telemark. Her produseres fiskeprodukter av høy kvalitet basert på lokale fornybare naturressurser.
Spesialiteten er foredling av selvfanget sik, ørret og røye, mens noe innkjøpt bl.a. gjedde, ørret og ål utvider varesortimentet.
Historien om Aketun Fisk startet høsten 1989, da Ingebjørg og Jonny Aketun bestemte seg for å forlate Oslo til fordel for den lille fjellbygda vest i Telemark. Her hadde Ingebjørgs far trådt sine barnesko, og nå sto gården klar for en ny generasjon.

Med på lasset var Hege på ett år. Martin så dagens lys bare noen uker senere og i dag består familien også av Bendik og Olav født i 1993 og 1994.

Vårsjekk av storrusene
Aketun Fisk

I de første årene var sauedrift hovednæringen på gården, men en tur til Sør-Sverige inspirerte våren 1999 til en full omlegging av driften. Under kyndig veiledning av Nils Ekwall fra Tiraholm Fisk ble en storruse satt ut i Fyresvatn juni samme år.

Fjøs og høytørke ble ominnredet til foredlingsrom, røykeri og gårdsutsalg.
August 2002 ble den nye bedriften høytidlig åpnet av daværende landbruksminister Lars Sponheim.
Mange fristelser på en gang
Mange fristelser på en gang
Bedriften foredler om lag 12 – 14 tonn innlandsfisk årlig. Det meste av varene går i dag til hoteller, restauranter og spesialbutikker, men sommer og høst er det også full aktivitet i egen fiskebutikk hjemme på gården.
Velkommen innenfor
Velkommen innenfor

Storruse

 

I de egenproduserte storrusene fanges det i høysesongen store mengder sik, ørret og røye hver uke.

Storrusene består av garn som leder fisken inn i et fangstrom. Her håves levende fisk opp tre ganger i uken avhengig av mengde og vanntemperatur.

Det at fisken fanges levende gjør at det ferdige produktet holder en svært høy kvalitet. Dette gjør det også mulig å sette ut igjen fisk som er for liten, og dermed sikre en god forvaltning av fiskeressursene i Fyresvatn.

Storrusetømming
Vårsjekk av storrusene
 
Storrusetømming
Rett før tømming av storruse

- Til toppen -

Aketun Fisk - Fardal - 3870 Fyresdal - Telefon: 35 04 21 37 - Faks: 35 04 24 17 - Email: post@aketunfisk.no

www.dgs-as.no